Prawo rodzinne i spadkowe

W związku z tym, że nie są mi obce problemy życia codziennego świadczę także usługi z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Są to gałęzie prawa, które dotykają sfer niesamowicie delikatnych dla moich klientów, dlatego też zapewniam im empatyczne i profesjonalne podejście, przy zachowaniu pełnej poufności.

dokumenty do podpisu

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy, które dotykają najbardziej osobistej sfery dla każdego z nas reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze. Ma ono zastosowanie w relacjach pomiędzy małżonkami, dziećmi i rodzicami, krewnymi, a także w sprawowaniu opieki nad daną osobą. Jednym z najbardziej popularnych typów spraw są rozwody, podczas których zapewniam moim klientom kompleksową obsługę. Podczas spraw rozwodowych pojawiają się także sprawy alimentacyjne, uregulowania kontaktów z dzieckiem, sprawy opiekuńcze, a także podziału majątku.

Sprawy spadkowe

Rzeczą nieuniknioną w naszym życiu jest śmierć bliskich, ta zaś poza cierpieniem z powodu straty przynosi również sprawy spadkowe. Prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych w momencie śmierci ich właściciela, a następnie w wyniku tego dochodzi do dziedziczenia. W ramach spraw spadkowych pomogę Państwu przejść m.in. przez:

  • proces dziedziczenia,
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • zachowek,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
  • unieważnienie testamentu,
  • zbycie spadku.