O firmie

Jako radca prawny zdobywałam doświadczenie zawodowe prowadząc kompleksową obsługę prawną w Agencji Nieruchomości Rolnych, która była instytucją gospodarującą nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Brałam czynny udział w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących obrotu i gospodarowania nieruchomościami, zarówno w postępowaniach sądowych jak i administracyjnych. Obecnie poszerzam swoje doświadczenie prowadząc postępowania w zakresie szeroko pojętego prawa budowlanego, wspierając podmioty inwestujące w obiekty budowlane. Cały czas bliskie są mi sprawy osób fizycznych, zarówno te związane z prawem rodzinnym jak i spadkowym, ale również dotyczące problemów życia codziennego. Obecnie swoją wiedzę i doświadczenie chętnie wykorzystuję w celu udzielania kompleksowej pomocy prawnej.

W ramach oferowanej obsługi prawnej udzielam konsultacji telefonicznych, odpowiadam na zapytanie przesłane e-mailem, a także oferuję dojazd do klienta. Cena za obsługę prawną każdorazowo jest uzgadniana z klientem w zależności od stopnia skomplikowania problemu prawnego. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, gdyż konsultacja ta odbywa się w celu zdiagnozowania problemu, ustalenia dalszej ścieżki postępowania i ceny za usługę prawną.