Specjalizacja

Nieruchomości:

 • regulacja stanu prawnego,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zasiedzenie,
 • służebności,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział nieruchomości,
 • umowy najmu,
 • umowy dzierżawy,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • rozliczenie nakładów na nieruchomości,
 • wydanie nieruchomości,
 • szkody łowieckie,
 • szkody górnicze

Prawo Budowlane:

 • decyzje administracyjne,
 • ustalenie warunków zabudowy,
 • pozwolenie na budowę,
 • zjazd publiczny,
 • zgoda na zajęcie pasa drogowego,
 • postępowanie przed GDDKiA,
 • wyłączenie nieruchomości rolnej z produkcji,
 • zgoda KOWR na zbycie nieruchomości rolnej

Prawo rodzinne i spadkowe

 • rozwody,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku,
 • alimenty,
 • sprawy opiekuńcze,
 • zgoda na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • sądowy dział spadku