Nieruchomości

Problemy prawne dotyczące nieruchomości pojawiają się zarówno wśród klientów prowadzących działalność gospodarczą, jak i również u osób fizycznych. Dzięki doświadczeniu zawodowemu nabytemu podczas prowadzenia obsługi prawnej w Agencji Nieruchomości Rolnych temat nieruchomości jest mi niesamowicie bliski. Brałam udział w gospodarowaniu nieruchomościami, a także w postępowaniach sądowych i administracyjnych, co dało mi praktyczne umiejętności, które teraz wykorzystuje przy sprawach moich klientów.

podpisywanie dokumentów

Rodzaje spraw z zakresu prawa nieruchomości

Kompleksowo prowadzę sprawy dotyczące nieruchomości komercyjnych, produkcyjnych, rolnych i mieszkalnych. Ponadto zajmuje się także obsługą prawną deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych, ponieważ te podmioty bardzo często stają przed problemami związanymi z prawem nieruchomości. Doradzę Państwu również odnośnie kredytów bankowych na zakup nieruchomości, gdyż niejednokrotnie banki stosują zapisy niezgodne z prawem.

Oferuje pomoc w m.in. następujących przypadkach dotyczących prawa nieruchomości:

 • regulacja stanu prawnego,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zasiedzenie,
 • służebność,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział nieruchomości
 • umowy najmu,
 • umowy dzierżawy,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,

 • rozliczenie nakładów na nieruchomości,

 • wydanie nieruchomości,

 • szkody górnicze,

 • szkody łowieckie

 • obsługa prawna deweloperów,

 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych.