Prawo budowlane

Oferuję Państwu kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa budowlanego. Moimi klientami są przede wszystkim podmioty zajmujące się inwestycjami budowlanymi, ale także osoby prywatne, które realizują inwestycje. Posiadam bogate doświadczenie, dzięki czemu moi klienci otrzymują porady prawne oparte o sprawdzone rozwiązania. Prawo budowlane reguluje takie obszary jak projektowanie, budowa, a także utrzymanie i rozbiórka obiektów budowlanych. Ponadto określa zasady działania niektórych organów administracji publicznej, dlatego warto, by ich sprawa była prowadzona przez doświadczonego radcę prawnego.

Niejednokrotnie reprezentowałam inwestorów podczas szeregu formalności związanych z zawieraniem umów o roboty budowlane, a także brałam udział w rozliczeniach kontraktów. Oferuję także reprezentowanie moich klientów w sprawach sądowych i administracyjnych związanych z prawem budowlanym.

plany budowy

Usługi z zakresu prawa budowlanego

Do rodzajów usług z zakresu prawa budowlanego, które oferuje moim klientom należą m.in.:

  • uzyskanie decyzji administracyjnych,
  • ustalenie warunków zabudowy,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • zgody na zajecie pasa drogowego,
  • reprezentowanie w postępowaniach przed GDDKiA,
  • wyłączenie nieruchomości rolnej z produkcji,
  • zgoda KOWR na zbycie nieruchomości rolnej,
  • doradztwo w postępowaniach środowiskowych.