Kredyty bankowe

W mojej ofercie znajduje się również doradztwo prawne w zakresie zawierania kredytów bankowych. Pomagam moim klientom odpowiednio przygotować się przed zawarciem umowy kredytu bankowego. Moim zadaniem będzie zwrócić Państwa uwagę na zapisy i klauzule umowne niezgodne z prawem, których nie brakuje na polskim rynku. W przypadku wykrycia niedozwolonych zapisów pomogę w sporach z bankami. Ponadto zajmuję się opiniowaniem i opracowywaniem umów na produkty bankowe.

karta bankowa w dłoniach

Pomoc w zadłużeniach

Dług w stosunku do banku często wynika z wielu życiowych perypetii, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego oferuję moim klientom pomoc w zadłużeniach wynikających chociażby z nagłego wzrostu raty. W ramach świadczonych przeze mnie usług wykonał pełną analizę stanu zadłużenia, a także pomogę państwu zrestrukturyzować dług za sprawą negocjacji z bankiem. Ponadto pomogę Państwu uzyskać tymczasową pomoc finansową ze strony państwa, która pomoże spłacić zadłużenie. Wykonam wszelkie działania mające na celu zapobiec egzekucji, a także pomogę w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Moi klienci mogą liczyć na fachową pomoc opartą o realną ocenę ich sytuacji.